• ‘In de lijn van Jan Schilder,’ Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-informatie Nederland 1 (2004) 3: 110-112.
  • Bijdragen 22nd UNGEGN session, New York (alle waren on-line beschikbaar):
    1. Report of the ICA 2002-2004);
    2. Report of the convenor of the working group on training courses in toponomy 2002-2004);
    3. Report of the Netherlands 2002-2004;
    4. Report of the Dutch- and German-speaking division 2002-2004.
  • ‘Petermann’s Geographische Mitteilungen: de schepping van ons thematisch wereldbeeld.’ Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-informatie Nederland 1 (2004) 4: 152-156.