Financieel jaarverslag 2022

Beginsaldo: 1-1-2022 € 66.526,00

Inkomsten: Donaties 2022 €172.223,63

Uitgaven: 1 januari – 31 december 2022
Salarissen bruto € 129.469,59
Verzekeringen € 4.376,84
Reis- en onkosten, vertalingen, conferenties € 31.467,96
Presentatiekosten € 1.976,22
Fellows € 3.600,00
Totaal uitgaven: € 170.890,61

Eindsaldo: 31-12-2022 € 67859,02