Onderwijs 

Onderwijs over historische cartografie wordt verzorgd door Prof. Dr. Bram Vannieuwenhuyze en Jansonsiusconservator Peter van der Krogt en is ondergebracht bij de studieprogramma’ s van de Vakgroep Boekwetenschap, onderdeel van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Er worden zowel in de bachelor als in de master colleges aangeboden:

  • Het bachelorvak Kaarten en atlassen als cultuurdrager is onderdeel van de minor Boekwetenschap binnen de Faculteit Geesteswetenschappen, maar kan ook als apart keuzevak worden opgenomen door studenten. 
  • Het vak biedt een brede introductie op de methodologische aspecten van kaarthistorisch onderzoek en belicht de belangrijkste evoluties en trends in de geschiedenis van de cartografie, in het bijzonder van de Lage Landen. Naast het volgen van hoorcolleges en het afleggen van een tentamen maken de studenten ook enkele opdrachten waarbij ze met origineel materiaal aan de slag gaan.
  • Binnen de Master Boekwetenschap kunnen studenten kiezen voor het studiepad Historische Cartografie
  • In het eerste semester volgen de studenten naast enkele algemene vakken ook het werkcollege Kaartanalyse en Historisch GIS, waarbij enkele individuele opdrachten en collectieve onderzoeksprojecten rond historisch kaartmateriaal worden opgezet.
  • Daarnaast kunnen studenten de tutorials Historische cartografie of Historiekaarten volgen.
  • In het tweede semester doen de studenten een stage bij een instelling met een (oude) kaartencollectie en voeren ze zelf kaarthistorisch onderzoek dat uitmondt in de masterscriptie. 

Verder wordt geregeld door Allard Pierson de achtdelige vrijwilligerscursus Historische cartografie in vogelvlucht aangeboden aan professionals en vrijwilligers die interesse hebben in de geschiedenis van de cartografie. Docenten zijn Jansoniusconservator Peter van der Krogt, bijzonder hoogleraar Bram Vannieuwenhuyze en conservator cartografie en reizen Reinder Storm. Meer informatie is te bekomen bij Allard Pierson.