Leerstoel Historische Cartografie aan de Universiteit van Amsterdam

Sinds 2015 bezet Bram Vannieuwenhuyze de Explokart-leerstoel Historische Cartografie aan de Universiteit van Amsterdam. Bram (39 jaar) is in 2008 afgestudeerd in geschiedenis aan de Universiteit Gent met het proefschrift Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. In 2009 ontving hij een laureaat van de Provinciale Prijs historisch onderzoek, uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant te Halle. In 2010 ontving hij een laureaat van de Prix Anton Bergman, uitgereikt door de Académie Royale des sciences, des letteres & des beaux-arts de Belgique – Classe des lettres et des sciences morales et politiques te Brussel.

Zijn focus ligt op vroegmoderne stadscartografie, historische kaarten en de online ontsluiting van de inhoud daarvan en een online databank voor kaartanalyse. Sinds 2017 heeft Bram een mastertraject ontwikkeld, dat nu geïntegreerd is in de collegereeks van Boekwetenschappen. Zijn werk draagt bij aan het onderwijsaanbod op het gebeid van Boekwetenschappen, Gouden Eeuw studies, Erfgoedstudies, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Een stukje geschiedenis:

De enige universitaire opleiding Historische Cartografie ter wereld was van 1981 tot 2013 gevestigd aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel werd 35 jaar geleden toegekend aan dr. Günter Schilder. De leerstoel is sindsdien een knooppunt voor nationale en internationale contacten.

Sinds september 2007 is professor Schilder met emeritaat. Het was van groot wetenschappelijk belang, dat de leerstoel zo spoedig mogelijk weer zou worden ingesteld. Om financiering van buitenaf mogelijk te maken is in november 2005 de Stichting Cartographiae Historicae Cathedra opgericht, met als doel deze unieke leerstoel opnieuw in te stellen en in stand te houden.

Sinds 1 juni 2013 is de vakgroep Historische Cartografie geïntegreerd in en opgenomen bij de Bijzondere Collecties aan de Universiteit van Amsterdam, nu bekend onder de naam Allard Pierson. Per 1 september 2015 is voor twee dagen per week en voor een periode van vijf jaar een bijzonder hoogleraar historische cartografie geïnstalleerd, dr. Bram Vannieuwenhuyze. Vanaf 1 september 2017 is deze aanstelling uitgebreid naar drie dagen per week voor opnieuw een periode van vijf jaar.