Explokart onderzoek

Onder leiding van professor Schilder heeft het historisch cartografisch onderzoeksprogramma, genaamd Explokart, een groot aantal onderzoeken en publicaties gerealiseerd. De toegepaste onderzoeksmethoden hebben internationale waardering gevonden en de behaalde resultaten van de stafleden hebben bijgedragen tot de erkende internationale status, die het Nederlandse onderzoek op dit vakgebied geniet. Er zijn belangrijke standaardwerken verschenen, en er wordt nog steeds aan series gewerkt.

Bijzonder is de inzet van getrainde gekwalificeerde vrijwilligers, die onder begeleiding van de staf van Explokart thema’s in de historische cartografie onderzoeken, die anders door tijdgebrek van de vaste staf zouden blijven liggen. Negentien projecten zijn sinds 2001 in de Explokart serie gepubliceerd.

Zie voor details hierover

Explokart

Onderzoek en publicaties

Explokart heeft ter ondersteuning van de publicatie van deze projecten door de vrijwilligers in 2002 een grote subsidie ontvangen van het VSBfonds.

Alle onderzoeken en publicaties op het gebied van historische cartografie, zowel door professionele- als vrijwillig onderzoekers, zijn en worden begeleid en uitgevoerd binnen het kader van het onderzoeksprogramma Explokart.

De huidige leiding van dit programma berust bij hoogleraar Bram Vannieuwenhuyze, Jansoniusconservator Peter van der Krogt en projectleider Paula van Gestel.

De Explokart publicaties zijn vanaf 2001 tot 2014 uitgegeven door Hes & De Graaf Publishers in ‘t Goy-Houten en vanaf 2014 door Brill Publishers in Leiden.