Financieel jaarverslag 2019

Beginsaldo 1-1-2019 € 87.316,96

Inkomsten:
Donaties 2019 € 101.815,00

Uitgaven:
1 januari – 31 december 2019
Onkosten € 19.050,08
Salarissen bruto € 84.045,26
Totaal uitgaven: € 103.095,54

Eindsaldo 31-12-2019 € 86.063,42