Financieel jaarverslag 2018

Beginsaldo 1-1-2018 € 66.233,92
Inkomsten in Euro’s:
Donaties 2018 € 96.400,00

Uitgaven in Euro’s:
1 januari – 31 december
Onkosten € 3.075,62
Salarissen bruto € 72.241,34
Totaal uitgaven: € 75.316,96
Eindsaldo 31-12-2018 € 87.316,96